Страници

Среща с академици

Среща с академици

На 11. Декември 2014 година в Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски се проведе среща по повод 145 години от създаването на БАН под надслов „Да съхраним българския дух“. Присъстваха светилата в историческата ни наука академик Георги Марков, академик Константин Косев и академик Васил Николов. От гимназията участие взеха госпожа Снежана Танева – директор, госпожа Зоя Майналовска и госпожа Десислава Яръкова помощник директори, учители и ученици на които историята е любим предмет.
  Известните учени представиха най-новите си книги – „Друга история на най-голямата война“ и „България в балканския съюз срещу Османската империя 1912/1913 година“ на академик Георги Марков, „България и княз Бисмарк“ на академик Косев и „Княз Борис І“, „Папството в България“ и други книги на академик Васил Гюзелев.

Получи се вълнуващ диалог за възраждане на българския дух чрез запазване на възрожденските ни традиции и българската историческа памет. С голямо удоволствие, известните ни учени отговориха на интересните въпроси на учениците. В края на срещата бе направено на училищната библиотека дарение съдържащо новите им книги.