Страници

III Национално ученическо състезание по банкиране

III Национално ученическо състезание по банкиране

III Национално ученическо състезание по банкиране в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ 4 – 5 декември 2014 г.
108 участници, 27 отбора:

От Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“ участие взеха учениците от 11 б клас, спец. Банково дело:

  •     Десислава Петева Колева
  •     Радостин Росенов Минчев
  •     Марианджела Ангелова Бонева
  •     Мартин Стоянов Инджов

Наградите:

  •     З-то място за екип и презентация
  •     Специалната награда на застрахователна компания Лев ИНС – Десислава Петева Колева 11 б клас спец. Банково дело
  •     Специалната награда на Финансов факултет към СА „Д.А.Ценов гр. Свищов“ – Мартин Стоянов Инджов 11 б кл. Спец. Банково дело
  •     Специалната награда на ОББ гр. Свищов – Радостин Росенов Минчев 11 б кл. Спец. Банково дело

Ръководител: Донка Бинева