Страници

Национално ученическо състезание по Публични финанси 20 – 21.02.2015 г. Свищов

Национално ученическо състезание по Публични финанси 20 – 21.02.2015 г. Свищов

Десет ученици от 11 и 12 клас на Търговска гимназия взеха участие в Национално състезание по Публични и корпоративни финанси, което се проведе на 20 и 21 февруари 2015 г. в СА "Д. Ценов“, гр. Свищов. Учениците бяха разпределени в екипи и разработваха финансови проекти в областта на публичните и корпоративните финанси. Екипът, разработващ общински проект, зае І-во място. Идеята им бе за залесяване на изсечени горски масиви в парк „М. М. Кусев“.

Екипите, разработващи корпоративни проекти, заеха едно ІІ-ро място и две ІІІ-ти места. Всички участници получиха сертификати за участие и грамоти за заети места.