Страници

„Усъвършенстване на професионалните компетентности и умения на учениците в интеркултурна среда”

„Усъвършенстване на професионалните компетентности и умения на учениците в интеркултурна среда”

„Усъвършенстване на професионалните компетентности и умения на учениците в интеркултурна среда” – проект за професионален стаж в Лондон

  Двадесет ученици от Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“, гр. Стара Загора проведоха професионалния си стаж в Ей Ди Си Колидж, Лондон, Обединено кралство Великобритания. Партньор по проекта е Ей Ди Си Колидж, Хароу, Лондон. Практическото обучение се проведе от 22. 03. 2015 г. до 05. 04. 2015 г. Основната цел на този проект беше надграждането и подобряването на ключови практически знания и умения на учениците в интеркултурна среда чрез провеждането на производствена практика в чужбина.
  „Усъвършенстване на професионалните компетентности и умения на учениците в интеркултурна среда“ е проект, по който бенефициент е Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“, Стара Загора. Крайни бенефициенти по проекта са 20 ученици от Търговска гимназия от специалностите „Икономическа информатика“ – 10 ученици от 11д клас, „Бизнес администрация“ – 10 ученици от 12б клас и двама учители-наставници: инж. Елисавета Банова, старши учител по информатика и програмиране и Златка Тодорова – старши учител по английски език и чужд език по професията. Мониторинг по проекта беше проведен от директора на Търговска гимназия, Снежана Танева.
 Проектът беше разработен в съответствие със Стратегията за развитие на професионалното образование 2014 – 2020 г. на Европейската комисия, която дава приоритет на качествената професионална подготовка на младите хора с цел тяхната адекватност на изискванията на пазара на труда, а също така и със специфичните приоритети и цели, залегнали в стратегията за развитие на Търговска гимназия 2012 – 2016 г.
  Получените знания по време на реализирането на проекта, а също така и придобитите практически умения бяха валидирани чрез издаване на сертификат „Европас мобилност“, както и сертификат за проведен професионален стаж в реална бизнес среда. С решение на Педагогическия съвет на Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“ практиката, проведена в чужбина, ще бъде призната като производствена практика по специалността.
  Провеждането на професионалния стаж се осъществи по програма за обучение, съвместно разработена от Ей Ди Си Колидж и Търговска гимназия. Работната програма беше съобразена с изучаваните предмети в рамките на професионално направление „Секретарски и офис дейности“, по професия „Офис мениджър“, специалност „Бизнес администрация“ и професионално направление „Приложна информатика“, по професия „Икономист-информатик“, специалност „Икономическа информатика“.
 За учениците това беше първият европейски проект, чрез който получиха практическо професионално образование в чужбина. Те счита, че постигнатите от тях цели ще доведат до дългосрочни резултати, съответстващи на провежданите реформи в професионалното образование. На стажантите бяха поставяни интересни задачи от различно естество с висока степен на трудност, но винаги тясно свързани с техните знания по информатика, микро и макроикономика, маркетинг и мениджмънт.
  Директорът на колежа, Александър Шимел, мениджърът по образование и менторите от Ей Ди Си Колидж, които работиха с учениците, дадоха отлична оценка за тяхното ниво на владеене на английски език, за работата и поведението им. Нарекоха ги „достойни посланици на град Стара Загора и България“ и им пожелаха да бъдат все така упорити, трудолюбиви, успешни и усмихнати.
  В работната програма бяха включени и посещения на исторически забележителности и музеи, разходки до най-известните паркове и атракции на Лондон. Приемащата организация беше организирала посещения на музея „Мадам Тюсо“, Лондонското око и Лондонския аквариум – най-старият в Европа. Групата ни направи дълга и приятна разходка по двата бряга на река Темза, преминавайки през Сейнт Джеймсиз парк до Бъкингамския дворец, където наблюдавахме смяната на караула. Оттам се отправихме към Трафалгарския площад и Националната галерия, през Лайкастър Скуеър до Ковънт Гардън. Организирахме и посещение до най-стария зоопарк в Европа – Лондонската зоологическа градина. Незабравими ще останат и спомените ни, свързани с посещението ни в Лондонската кула и Тауър Бридж. Всички ученици и учители бяхме впечатлени от културно историческото наследство на Англия. Вечер, когато се прибирахме в хотел „Комфорт Хароу“ се чувствахме изтощени от дългите разходки, но усмихнати и заредени с положителни емоции, и развълнувани от видяното.
  Благодарение на добре планираните работна и културна програми ние, участниците в проекта, успяхме да постигнем основната и специфичните цели, които си бяхме поставили; бяха създадени условия за развитие на професионалните умения и познания на учениците, младите хора бяха насърчени да се запознаят с добрите европейски практики, както и с нови методи на обучение, от които те бяха безкрайно впечатлени като ги намират за интересни и много полезни.
  Сега, при приключването на проекта, можем смело да кажем че проектните резултати са вече факт. Учениците повишиха и усъвършенстваха практическите си компетентности, знания и професионални умения, които да използват в бъдещото си кариерно развитие, беше предоставена възможност на учениците да приложат теоретичните си знания на практика в интеркултурна среда. Всички участници усъвършенстваха своите личностни качества като повишиха нивото си на владеене на английски език, запознаха се с историята, обичаите и традициите на Англия. Последно, но не на последно място, всички ние успяхме да популяризираме българските култура и традиции, чрез фолклорна програма и невероятен филм за Стара Загора и България при посрещането ни в Ей Ди Си Колеж, Лондон.