Страници

3 март 2016 – изложба

3 март 2016 – изложба

По повод на Трети март ученици от XI „Б“ клас, специалност „Банково дело“ при Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“ под ръководството но класния ръководител Жанета Цветанова изготвиха изложба, посветена на Националния празник на България и 138-годишнината от Освобождението от турско робство.