Страници

Национално ученическо състезание в направление управление на проекти 2016 г.

В Националното ученическо състезание, направление – УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ, организирано от СА „Д. А. Ценов“ в гр. Свищов, участваха:
  • Надежда Георгиева Михова – ученичка от ХІ-а клас специалност „Оперативно счетоводство“
  • Адриян Светланов Динев – ученик от ХІ-а клас специалност „Оперативно счетоводство“
с ръководител Иванка Стоянова – старши учител по икономически дисциплини.

 На 26 февруари 2016 г. от 10.00 ч. беше Официалното откриване на Националното ученическо състезание в СА „Д.А. Ценов“ – гр. Свищов. Над 100 ученици се състезаваха в четири направления. Нашите представители участваха в направленията „Управление на проекти“ и „Бизнес информатика“. Учениците бяха разпределени в екипи по направления, според желанието им посочено в регистрационната форма.
  В направление „Управление на проекти“ всеки екип трябваше да предложи своя проект в една от областите –градска среда, екология, спорт, образование, туризъм. Всеки екип имаше ментор – студенти и докторанти. Времето за работа над проектите бе 4 часа.

Националното състезанието започна в 10.30 часа, учениците бяха включени в екипна среда, в която разработиха и презентираха екипно предложение за управление на проекти като анализираха конкретни проблеми и ситуации в областта на образованието, прилагайки теоретичните си познания за аргументиране на своите идеи и намиране на алтернативи, генериране на ефективни решения за устойчивост на проекта.
  Направлението с най-голям брой участници бе „Управление на проекти“ – 11 екипа от по 7 ученици. Присъдено бе само първо място – на екип № 3 „Граждани на света“. Учениците от Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“ Надежда Георгиева Михова и Адриян Светланов Динев от ХІ-а клас получиха Сертификати за участие в Националното ученическо състезание, с които ще бъдат приети за студенти в СА „Д.А. Ценов“ в гр. Свищов в желана от тях специалност след успешното им дипломиране.