Страници

Няма различни! Всички трябва да знаем

Няма различни! Всички трябва да знаем
На 26 февруари 2016 година в ЦНКИ (Център за наука, култура и изкуство) се проведе викторина във връзка с празника – „Ден на влюбените“, състоял се на 14 февруари. Целта на самото мероприятие бе да се насърчават младите хора към отговорно сексуално поведение, осъзнаване влиянието на алкохола върху здравето и поведението им. Бяха обхванати няколко раздела, а именно: алкохолна зависимост; СПИН и сексуално предавани инфекции.

В мероприятието се включиха четири училища: Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“, СОУ „Максим Горки“, ПГВМ „Иван. П. Павлов“ и СОУ „Железник“.

Журито, което оценяваше за изчерпателност, коректност, креативност и ясно изразени послания се състоеше от представители на следните институции:

1. Д-р Станимир Станков – Директор на Дирекция „Обществено здраве“.
2. Радост Овагимян – секретар на Превантивно-информационен център по зависимости към Община Стара Загора.
3. ИскраИванова – ръководител на Център за наука, култура и изкуство.

След успешното преодоляване на трите кръга –въпрос; разрешаване на казус и изготвяне на колаж, журито се оттегля, за да вземе решение.

Ето какво сподели Мирела (ученичка от 8-в клас), която беше говорител на групата:
„След като обявиха резултатите бяхме много щастливи, защото разбрахме, че сме спечелили първото място. За награда получихме грамоти за участие, плакет за отбора и материални подаръци“.