Страници

IV Областна панорама на професионалното образование и кариерното ориентиране в Стара Загора

IV Областна панорама на професионалното образование и кариерното ориентиране в Стара Загора

На 26 април от 09.30 часа до 19.00 часа в сградата на Държавна опера – Стара Загора ще се проведе Областна панорама на професионалното образование и кариерното ориентиране. Организатори на събитието са Община Стара Загора и Регионален инспекторат по образованието – Стара Загора.

Професионални гимназии и колежи от градовете Стара Загора, Казанлък, Чирпан, Раднево, Мъглиж, Гълъбово, Павел баня и Николаево ще имат възможност да представят на изложението своите учебни заведения чрез презентации, изделия от практическото обучение, действащи макети, модели и рекламни материали.

Инициативата има за цел да информира учениците и техните родители за професиите и специалностите, по които се извършва обучение в професионалните учебни заведения в Област Стара Загора.

По време на форума работодатели, представители на бизнеса и ученици ще се срещнат, за да си сътрудничат и да бъдат ефективни партньори в професионалното образование и обучение.

За първа година представители на бизнеса ще участват активно в изложението. Търговско-промишлената палата организира представянето на водещи фирми в Стара Загора, готови да сътрудничат на професионалното образование.

Акцент на Панорамата тази година ще бъде пилотното въвеждане на дуално обучение в професионални гимназии от Старозагорска област с помощта на проекта ДОМИНО, финансиран от швейцарското правителство.

Тридесет и три участници в изложението, от които 21 училища, 4 колежа и представители на работодателите ще имат възможност да се представят и рекламират чрез презентации, изделия от практическото обучение, действащи макети, демонстрации и други.

На откриването на форума ще присъстват: кметът на Община Стара Загора, заместник-кметове, областният управител, заместник-областният управител, началникът на РИО – Стара Загора, председателят на Общински съвет – Стара Загора, председателят на Постоянната комисия по образование, наука и защита правата на децата към Общински съвет – Стара Загора, председателят на УС на Търговско-промишлена палата, изпълнителният директор на Стопанска камара, председателят на Клуба на работодателя, ръководителят на Центъра по кариерно ориентиране, директорът на Бюро по труда, ректорът на Тракийски университет – Стара Загора, управителят на Областния информационен център, директори на всички училища, представители на бизнеса, кметове на общини от област Стара Загора, ученици, родители, медии.

Очаква се IV-та Областна панорама на професионалното образование и кариерното ориентиране в Стара Загора да бъде посетена от около 1 500 ученици, техните родители и граждани.

Веселина Милева