Страници

Спортен празник 2016

Спортен празник 2016
На 19.05.2016 г. на основание заповед № РД – 09 – 585/03.05.2016 г. на министъра на образованието и науката, учениците от Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“ участваха в спортен празник проведен на територията на новия парк в града. Учителите по физическо възпитание организираха различни игри – волейбол, баскетбол, бадминтон и др. На обособените велосипедни алеи се проведе се и състезание по колоездене.