Страници

Посещение на стопанска камара – Стара Загора

Посещение на стопанска камара – Стара Загора

На 16.12.2016 г. учениците изучаващи СИП „Бизнес протокол и етикет“ под ръководството на госпожа Жанета Цветанова, посетиха Стопанска камара гр. Стара Загора. Беше им подготвена презентация за дейността на камарата от създаването ѝ през 1982 г. до днес. Учениците бяха впечатлени от това, че всички предприемачи искащи да се променят някои наредби в законодателството, могат да го направят именно чрез камарата. Тя приема техните предложения и ги внася в парламента за разглеждане. Освен това научиха, че в Стопанска камара се провеждат множество квалификационни курсове в т.ч. и по чужди езици, научиха и много други неща, които ще им бъдат полезни като бъдещи икономисти.