Страници

XIX Национално ученическо състезание по икономика

XIX Национално ученическо състезание по икономика

19-то издание на националното ученическо състезание по икономика се проведе в направленията „Управление на проекти“, „Митнически и данъчен контрол“, „Маркетингът в действие“, „Мениджмънт академия“ и „Млад агропредприемач“.

Състезателите от направление „Митнически и данъчен контрол“ бяха поставени в реална среда и се превъплътиха в ролите на митнически и данъчни инспектори. Журито класира на първо място екип №3. В състава на отбора-победител бяха Жаклина Илиева и Крум Марков от 11 г клас. В екипа заел 2 място и 3 място, беше присъдена и специална награда за креативност от Националната организация на митническите агенти (НОМА).

В направление „Маркетингът в действие“ взеха участие 56 ученици от 12 средни училища. Екипите работиха върху казус, който изискваше от тях да приложат комбинация от аналитични умения и креативност, за да предложат концептуално решение на комплексен маркетингов проблем. Първото жури отличи екип №3. В отбора-победител бе Томислав Димитров от 11 в клас и Доника Петкова от 11 а клас. Второто жури присъди първо място екип №10, в който участваха Росица Куманова и Габриела Желязкова.

В направление „Мениджмънт академия“, където се състезаваха 36 средношколци, разпределени в 6 екипа, казусът беше свързан с мотивацията в управленските отношения. Журито, присъди наградата за най-добро представяне на екип №3 с участник от 11 б Валентина Вапцарова.