Страници

Квалификационен курс „Професионалното портфолио – философия, технология, практически проекции“

Квалификационен курс „Професионалното портфолио – философия, технология, практически проекции“

На 6 февруари 2017 г. учителският колектив при Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“ гр. Стара Загора участва в квалификационен курс на тема „Професионалното портфолио – философия, технология, практически проекции“, проведен от ас. Маргарита Славова от ДИПКУ – Стара Загора. Всички учители получиха сертификат за участието си. По време на обучението учителите се запознаха със спецификата и особеностите на портфолиото като надежден инструмент за оценка и самооценка на педагогически специалисти.