Страници

IV Национално ученическо състезание по банкиране Свищов – 2016

IV Национално ученическо състезание по банкиране Свищов – 2016

На втори и трети декември 2016 г. се проведе IV-то Национално ученическо състезание по банкиране в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ гр. Свищов. Участие взеха 230 ученици от страната от 29 училища, които бяха разпределени в 46 отбора.

От Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“ гр. Стара Загора участваха ученици от XI „Б“ клас: Йоана Петкова Винкова, Валентина Боянова Вапцарова, Станислава Кънчева Крачанова, Иванка Христова Иванова, Гергана Енчева Василева, Айджан Смаил Смаил, Силвия Петкова Петкова и от XI „В“ клас: Алейна Ердинч Билен, Христина Росинова Минчева, Ивелина Желязкова Запрянова, Мария Недкова Петрова, Росица Живкова Куманова. Техен ръководител бе госпожа Донка Бинева, която заяви следното:
„Представянето ни беше блестящо! Ние сме гимназията с най- много награди – две първи – за екип и едно индивидуално първо място за лидерски качества, финансово-икономическа грамотност и презентационни умения на Мария Петрова от XI „В“ клас. Първите отбори са на Мария Петрова – XI „В“ и на Йоана Винкова – XI „Б“ клас.“