Страници

Годишен съвет 2017

Годишен съвет 2017

В творческа атмосфера и активност на 17.07.2017 г. се проведе отчетният годишен съвет на Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“.

В подробния доклад бяха изтъкнати постиженията на училището през учебната 2016/2017 година и беше направен задълбочен анализ на постигнатото. Предложени бяха мерки за постигане на още по-високи нива на учебно-възпитателната работа. Председателите на методическите обединения запознаха присъстващите със своите отчети. В конструктивен дух бяха и изказванията на учителите. Почетни грамоти и плакети бяха връчени от Директора – г-жа Танева на учители, които се оттеглят в заслужен отдих поради пенсиониране и за дългогодишния им цялостен принос към гимназията. Съветът приключи с пожелания за весела ваканция и ползотворна почивка от страна на ръководството на гимназията.