Страници

Клуб УЕБ Дизайн и фирмен стил в рекламата

Клуб УЕБ Дизайн и фирмен стил в рекламата

С представителна финална изява приключи работата си за годината Клуб УЕБ дизайн и фирмен стил в рекламата, създаден в Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“ през ноември 2016 г. в рамките на новия проект на МОН „Твоят час“. Изявата бе съвместно с Клуб Литературнотворческа работилница.