Страници

Ателие за проучване на испанския опит
Ателие за проучване на испанския опит за ползите от дуалното обучение и практика в реална чуждоезикова работна среда
 
На 27.04.2018 г. се в Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“, град Стара Загора се проведе представителна изява за отчитане на резултатите от участието в проект на тема „Ателие за проучване на испанския опит за ползите от дуалното обучение и практика в реална чуждоезикова работна среда“ по програма Еразъм+:” На събитието присъстваха представители на Община Стара Загора, Търговско промишлена палата, Стопанска камара, фирма ”Хоризонт ПроКонсулт" ЕООД и други.

В проекта от Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“ се включиха 12 учители по професионална подготовка и 10 ученици от специалностите „Бизнес администрация“, “ Икономика и мениджмънт”, „Търговия на едро и дребно“.

На събитието учителите и учениците, участвали в мобилността по проекта през месец март 2018 г. в Испания представиха презентации и споделиха своите впечатления от работата си.

При осъществяването на мобилността групата учители се запозна с испанската образователна рамка и най-вече с образователния модел „професионално училище-предприятие“ и проучи възможности за по-привлекателно и приобщаващо професионално образование и обучение.
 В резултат на изпълнение на проектните дейности се постигна трайно усъвършенстване на основни умения при участниците и се стимулира придобиването на реално осъзнато европейско самочувствие, активно гражданство и визия за европейско ниво на учене и преподаване .

При осъществяването на мобилността по проекта групата учители и групата ученици постигнаха набелязаните по проекта цели.
 На зададените въпроси на учениците във връзка с техните впечатления за работата им във фирмите партньори по проекта в Испания, осигурени от Асоциация Мундус, те единодушно отговориха, че са с отлични впечатления от служителите и управителите на организациите, в които проведоха своето практическо обучение и изразиха готовност да участват отново в подобни инициативи.