Страници

XIV национален конкурс „Млад икономист 2018“

XIV национален конкурс „Млад икономист 2018“

През учебната 2017/2018 година се проведе XIV национален конкурс „Млад икономист 2018“, под надслов „Гласът на младите за силна икономика“, организиран от Съюза на икономистите в България. Темата на конкурса беше: „Регионалните диспропорции в съвременна България: икономически, демографски и социални предизвикателства“.

В категория ученици, бе присъдено II-ро място на Силвия Иванова Андреева и III-то място на Мирела Господинова Господинова, ученички от X-в клас, специалност „Икономика и мениджмънт“ при Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“, Стара Загора.

Силвия Андреева и Мирела Господинова представиха достойно Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“ и защитиха водещата позиция на гимназията в обучението по икономика и предприемачество. С тези награди Търговска гимназия за пореден път доказа, че обучава и възпитава амбициозни, знаещи и можещи млади хора, способни да се справят с всяко предизвикателство.