Страници

Клуб „Бизнес протокол и етикет“ представиха деловото облекло

Клуб „Бизнес протокол и етикет“ представиха деловото облекло

На 22.06. 2018 г. учениците от VIII „Г“ клас, участващи в клуб „Бизнес протокол и етикет“ под ръководството на госпожа Жанета Цветанова, представиха деловото облекло на учениците в гимназията от началото на века до наши дни и делово общуване.

Гости на представянето бяха госпожа Снежана Танева директор на Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“, госпожите Десислава Яръкова и Нели Калнева, заместник директори на Търговска гимназия и преподаватели. Учениците пресъздадоха делово събрание, което прерасна в бизнес среща с партньори. По повод сключен договор с нови партньори, завършиха с коктейл на който поканиха всички гости.