Страници

Приложение на стенографията в съдебното дело

Приложение на стенографията в съдебното дело

На 08.06.2018 г. учениците от VIII „Д“ клас, участващи в клуб „ Стенографски писания“ под ръководството на госпожа Пламена Пенева, показаха как протича един съдебен процес, където науката Стенография намира широко приложение. Показаха с каква максимална скорост съумяват да запишат всичко, което е коментирано по време на съдебното заседание. С помощта на Стенографията и чрез дешифрирането (превеждането) на стенографското писмо в обикновено, става възможно съставянето на протоколи, което е неизменна част от работата на един професионален офис – мениджър. Госпожа Пенева поздрави учениците за добре свършената работа и поднесе най-искрени пожелания към тях.