Страници

Избор на екипи по програма Еразъм+

Избор на екипи по програма Еразъм+
След оспорвана надпревара по предприемачество и английски език бяха излъчени учениците, които ще участват в проект Алианс Училище-Бизнес за дигитална икономика по програма Еразъм+ към Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“:
  •     Андрея Енева -9б клас
  •     Елена Динкинова – 9б клас
  •     Десислава Малешкова – 9б клас
  •     Хрисиа Христова – 9б клас
  •     Мария Андреева – 9в клас
  •     Виктория Колева – 9г клас
  •     Дарина Георгиева – 9д клас
  •     Деамира Стефанова – 9д клас

Учениците ще работят в два екипа с капитани Хрисиа Христова и Мария Андреева.

Пожелаваме им успех!