Страници

Алианс училище – Бизнес за дигитална икономика в епидемиологични условия

Алианс училище – Бизнес за дигитална икономика в епидемиологични условия
Въпреки трудностите, свързани с усложнената ситуация с Covid-19, работата по проект Алианс Уилище-Бизнес за дигитална икономика продължава.

От 10 до 12 юни 2020 се проведе онлайн мобилност, в която участваха госпожа Снежана Танева, Таня Ралева и Светла Бакалова. Всички партньори споделиха опита си във връзка с изпълнение на дейностите по проекта. Бяха обсъдени и методите на работа в този проект включващи методът на отвореното обучение, методът на придобиване на знания чрез опит и методът на взаимно оценяване между връстници. Беше акцентирано и на журналистическия подход при отразяване на предприемаческите мисии на ученическите екипи.

На третия ден на онлайн срещата се включиха и по двама представители на ученическите екипи. Те се запознаха с връстниците си от партньорските училища и споделиха вълненията и опита си от изминалите месеци.