Страници

Онлайн обучение съвместно с Търговско-промишлената палата

Онлайн обучение съвместно с Търговско-промишлената палата
Независимо от усложнената обстановка и затрудненото общуване породено от ограниченията поради пандемията от Ковид19, нашите ученици продължават работата по проекта, макар и в електронна среда.

На 26 и 31.03.2021 проведохме онлайн обучение съвместно с Търговско-промишлената палата на тема Как се прави сайт. Обучението беше във връзка с необходимостта от повишаване на уменията на учениците касаещи създаването и поддържането на сайт Lets help you – предприемаческа мисия по проект Алианс Уилище-Бизнес за дигитална икономика.

На 29.03.2021 се проведе и обучение на тема Как да подобря своя бизнес план. Госпожа Таня Ралева внесе по-голяма яснота по отношение на бизнес плановете на отборите – участници в проекта.