Страници

Виртуална среща по проект Алианс Училище – Бизнес за дигитална икономика

Виртуална среща по проект Алианс Училище – Бизнес за дигитална икономика
На 17.03.21 и 18.03.2021 се проведе поредната виртуална среща по проект Алианс Училище – Бизнес за дигитална икономика. На срещата участваха всички страни партньори, както и капитаните на отборите на ученическите екипи. Всяка страна се представи с презентация отразяваща напредъка по проекта.