Страници

Алианс Училище-Бизнес за дигитална икономика

Алианс Училище-Бизнес за дигитална икономика
През ноември месец в Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“ стартира проект по програма Еразъм+ Алианс Училище-Бизнес за дигитална икономика.

Алиансът Училище – Бизнес обединява консорциум от училища с партньорски търговски камари, подкрепен от експерти и партньори по качество в Турция, Словения, Македония, България, Испания и Великобритания. Проектът има за цел да помогне на училищата да изградят устойчиво партньорство с бизнеса, социалните предприятия и НПО, в рамките на което учениците ще се обучават в предприемачество. Идеята е учениците да могат да получат предприемачески опит в реалния живот, чрез пряко участие и на място, като се прилага метода на отвореното обучение.

Проектът ще включва ученици от 14 до 16 годишна възраст, които ще бъдат избрани на състезателен принцип, и които съвместно със своите учители и ментори от Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“ и Търговската камара гр. Стара Загора ще се обучават в предприемачество и ще обменят опит със своите връстници от страните партньори.`