Страници

Мобилност 2 по проект Алианс Училище-Бизнес за дигитална икономика

Мобилност 2 по проект Алианс Училище-Бизнес за дигитална икономика
Oт 7 до 10 юни 2021 г. се проведе Мобилност 2 по проект Алианс Училище-Бизнес за дигитална икономика. Поради световната пандемия причинена от Covid-19, тя беше проведена онлайн.

Във виртуалната мобилност участваха всички участници в проекта:-г-жа Снежана Танева, г-жа Светла Бакалова, г-жа Таня Ралева, както и всички ученици от двата екипа. Целта на мобилността беше ученическите екипи да представят с презентации резултатите от работата по своите мисии, както и да бъде обсъдено какви допълнителни материали ще бъдат необходими за изработването на вторият интелектуален продукт на проекта, я именно – Ръководство за средните училища.

Резултатите на нашите два екипа бяха високо оценени – сайт за психологическа взаимопомощ, който представихме на срещата, и видео Стара Загора-град на младите, което ще бъде заснето до края на месеца.