Страници

Обучение от разстояние в електронна среда

Обучение от разстояние в електронна среда
Уважаеми ученици и родители,
Учениците от VIII до XII клас от 04.11.2021 г. /четвъртък/ продължават обучението от разстояние в електронна среда.
Учебните часове са с продължителност от 35 минути при двусменен режим. Учебните занятия се провеждат по следния график:
I смяна
1 час – 07:30 – 08:05
2 час – 08:15 – 08:50
3 час – 09:00 – 09:35
4 час – 09:55 – 10:30
5 час – 10:40 – 11:15
6 час – 11:25 – 12:00
7 час – 12:10 – 12:45

II смяна
1 час – 13:30 – 14:05
2 час – 14:15 – 14:50
3 час – 15:00 – 15:35
4 час – 15:55 – 16:30
5 час – 16:40 – 17:15
6 час – 17:25 – 18:00
7 час – 18:10 – 18:45

На 02.11.2021 г. учебните занятия ще бъдат възобновени при следните смени:

  • I смяна – XI  а, б, в, г, д  класове и  XII а, б, в, г, д класове
  • II смяна – VIII а, б, в, г класове; IX а, б, в, г класове и X а, б, в, г класове