Страници

Участие в проект „Професионална практика в търговията и икономиката – първи стъпки към успеха“

Участие в проект „Професионална практика в търговията и икономиката – първи стъпки към успеха“ по програма Еразъм+
Номер на проект: 2019-1-BG01-KA102-061853

В проекта „Професионална практика в търговията и икономиката – първи стъпки към успеха“ от Търговска гимназия се включиха 15 ученици от специалностите „Икономика и мениджмънт“, „Електронна търговия“ и „Бизнес администрация“ и двама учители по професионална подготовка. Мобилността по проекта беше с продължителност от 3 седмици и се проведе в град Сарагоса, Испания през месеците юли и август 2021 г с официалното съдействие и партньорство на Asociacion Mundus.
Основната цел на проекта е да осигури възможност за практическо обучение в реална работна среда за учениците, обучаващи се в икономически професионални направления, с цел да се повиши качеството на практическата им подготовка.

Участието на учениците в мобилността им даде възможност за затвърждаване на наученото на теория в училище. Бяха усвоени и познания, фокусирани върху специфичната професионална подготовка в областите администрация, международна търговия и работа с клиенти. Практиката в реална работна среда допринесе за подобряването на езиковите умения на участниците и способностите им за общуване и комуникация на английски език в работна обстановка, усвояване на допълнителни работни умения и подобряване цялостното трудово поведение и дисциплина.

При изпълнение на проектните дейности се постигна и усъвършенстване на основните професионални умения на участващите в мобилността учителите в областта на трайно сътрудничество за трансфер на добри практики в сектор професионално обучение и образование.