Страници

Проект „Европейският опит – първи стъпки към професионалната реализация“

Проект „Европейският опит – първи стъпки към професионалната реализация“
Популяризиране на проект „Европейският опит – първи стъпки към професионалната реализация“ по програмата Еразъм + Испания

На 13.10.2021 г. и на 19.10.2021 г. в Актовата зала на Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“ ученици презентираха участието си в производствена практика по проект „Европейският опит – първи стъпки към професионалната реализация“ по програмата Еразъм + Испания под ръководството на Жанета Цветанова. На събитията присъстваха ръководството на гимназията, представители на бизнеса и различни институции в град Стара Загора, директорите на професионалните гимназии в Област Стара Загора и представители на Център за развитие на човешките ресурси гр. София.