Страници

Проект „Професионална практика в търговията и икономиката – първи стъпки към успеха“

Проект „Професионална практика в търговията и икономиката – първи стъпки към успеха“ по програма Еразъм+
Представителни събития по Проект „Професионална практика в търговията и икономиката – първи стъпки към успеха“ по програма Еразъм+

На 13 и 19 октомври 2021 г. в Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“ се проведоха представителни събития за популяризиране участието на ученици от ХII клас и техните ръководители в проект „Професионална практика в търговията и икономиката – първи стъпки към успеха“ по програма Еразъм+.
Участието в проекта допринася за по-плавен преход на младите хора от образователната система към пазара на труда.

Основните цели, мисията и постигнатите резултати от участието на екипа от Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“ бяха презентирани пред представители на бизнеса, учебни заведения и обществени организации. В проведената дискусия учениците споделиха своите впечатления и изтъкнаха ползите от практическото обучение в реална работна среда и прилагането на неформални образователни подходи.