Страници

Националeн конкурс за иновативни проекти и идеи „Млад иноватор“

Националeн конкурс „Млад иноватор“
Националният конкурс за иновативни проекти и идеи „Млад иноватор“ е организиран от PostScriptum Ventures - инвестиционен фонд с фокус към устойчивото развитие и иновациите.
Конкурсът е насочен към учениците от VIII до XII клас, които могат да участват с проектни предложения. За повече информация може да посетите електронната страница на конкурса: www.mladinovator.bg или да се обръщате към г-жа Яна Кръстева, представител на инвестиционен фонд PostScriptum Ventures, телефон: 0890501342, електронна поща: yana.krasteva@mIadinovator.bg.