Страници

Статии в енциклопедията Уикипедия

Статии в Уикипедия
С фотографии, дело на Катерина Ботева (11 „г“ клас), в часовете по Интернет и уеб технологии бяха изготвени статии за най-популярната онлайн енциклопедия – Уикипедия.
Тема на статиите бяха обекти в непосредствена близост до Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“ – Стара Загора: