Страници

V Национален конкурс за STEM науки в България

V Национален конкурс за STEM науки в България
Владимир Илиев, старши учител по ИТ в Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“ – Стара Загора, е Национален победител в категория „STEАM AMBASSADOR“ в Петото издание на Националния конкурс за STEM науки в България.
Лауреатите бяха обявени в края на месец януари 2022 г., като участие взеха 124 учителя от България.
Изявата цели популяризирането на учители реализирали иновативни практики в областта на STEM (Science, Technology, Engineering, Math – наука, технология, инженерство и математика). Предстои научната разработка на г-н Илиев да бъде публикувана в списание „STEM“.
През учебната 2021/2022 г. Владимир Илиев беше отличен и с:
  • Плакет в категория „Значима иновация“ от Отличителен знак „Аз гарантирам щастливо детство“ на Държавна агенция за закрила на детето – София, декември 2021 г.
  • Специалната награда на Националния конкурс за електронни образователни материали Знам.бе – София, ноември 2021 г. Включиха се 50 учители със 69 уникални материали и платформи, включени в Алманах на българското електронно образование.