Страници

Конкурс за ученическо есе на тема „Училище на моите мечти“

Конкурс за ученическо есе на тема „Училище на моите мечти“
Методическо обединение „Обществени науки“ при ТГ „Княз Симеон Търновски“ – гр. Стара Загора организира конкурс за ученическо есе на тема „Училище на моите мечти“, който е част от инициативите, посветени на 100-годишния юбилей на ТГ „Княз Симеон Търновски“
В конкурса могат да участват учениците от VIII-ми до ХІ-ти клас. Есетата трябва да бъдат предадени в срок до 30.04.2022 г. на г – жа Славка Стойкова.
  Всяко есе трябва да съдържа следната информация:
•    име, презиме и фамилия на участника; клас
•    телефонен номер на участника;
•    електронен адрес на участника.
  Всеки участник има право да изготви едно есе.
  Конкурсните работи трябва да отговарят на следните изисквания:
•    Формат: DOC или DOCX на Microsoft Word;
•    Обем: до две печатни страници формат А4;
•    Разредка на редове и абзаци: 1,5;
•    Подравняване: двустранно;
•    Шрифт: Times New Roman;
•    Размер на шрифта: 12;
  Критерии:
•    Теза, съответстваща на формулираната тема;
•    Оригиналност и творчески подход;
•    Недвусмислено изразяване на лична позиция;
•    Удачно подбрани аргументи;
•    Използване на подходящи стилно-езикови средства за постигане на убедителност и въздействие;
•    Спазване на езиковите норми.

  Обявяването на победителите и връчването на наградите ще се проведе на 05.05.2022 г. след публична защита на есетата. Отличените есета ще бъдат публикувани на интернет сайта на ТГ ,,Княз Симеон Търновски.