Страници

27 април - Ден на земята

27 април - Ден на земята
На 27.04.22 г. по повод „Деня на земята“ Ученическият съвет при Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“, гр. Ст. Загора, съвместно с Подготвителна група на Основно училище „Веселин Ханчев“, проведоха открит урок на тема „Интересни факти за Земята и слънчевата система“.
Представителките на девети и десети клас от Ученическия съвет на Търговска гимназия бяха подготвили Интересни факти за Слънчевата система, планетата Земя, нейната структура, ресурси и бъдещето на планетата. Малките възпитаници от Подготвителната група слушаха с интерес представената им Презентация и участваха с готовност в последвалите кръстословица и дебат на тема „Земя“.