Страници

X Национален ученически конкурс „Григор Попов“

X Национален ученически конкурс „Григор Попов“
Учениците към Клуб „Училищен вестник“ заслужиха поощрение на X Национален ученически конкурс „Григор Попов“ – гр. Разград. Възпитаниците на Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“ – Стара Загора получиха грамота и ваучер за отличното си представяне в категория „Електронен вестник“ за „УСТРЕМ“, възрастова група 2 – 12 клас.

Възпитаници от 60 образователните институции от 30 населени места се съревноваваха в три направления – „Публицистични материали за вестник“, „Радиожурналистика“ и в „Публицистични материали за вестник“. В трита раздела са участвали 124 млади автори и 47 колектива.

Ръководител на Клуб „УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК“ е г-н Давид Наков, учител по БЕЛ. Оформление – г-н Илиев, старши учител по ИТ.
Конкурсът е включен в Националния календар на МОН за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2021/2022 година. Организиран е от Община Разград, РУО-Разград и Центъра за подкрепа за личностно развитие – Център за ученическо техническо и научно творчество.