Страници

Професионална панорама 2022 г.

Професионална панорама
На 13 и 14 май 2022г. в гр. Стара Загора за десети  път се проведе Панорама на професионалното образование.
Панорамата, в която взеха участие петнадесет професионални училища от Стара Загора и региона, беше тържествено открита с приветствено слово заместник-кмета по образование г-жа Сотирова и заместник-кмета по култура г-жа Милена Желева. На Панорамота присъстваха Началника на РУО Стара Загора г-жа Милена Йолдова и старши експерт по професионално образование г-жа Иванка Петкова. Представителни групи от училищата преминаха по главната улица града.
Търговска гимназия бе представена от изявени ученици от десетте учебнотренировъчни фирми от единадесети клас. Те подредиха щанд с рекламни материали на УТФ, както и с рекламни материали, представящи специалностите за учебната 2022-2023 учебна година: Оперативно счетоводство, Икономика и мениджмънт, Търговия на едро и дребно и Електронна търговия.