Страници

Промени в седмичното разписание

Промени в седмичното разписание
Уважаеми ученици,

Във връзка с подготовка на сградата за провеждане на ДЗИ по желание на 27.05.2022 г (петък) учебните занятия за всички класове ще се проведат в първа смяна. Промените в последователността на часовете и промени в кабинетите, в който провеждат учебните часове ще видите на информационното табло на първи етаж.

Във връзка с провеждане на ДЗИ по желание на 30.05.2022 г (понеделник) учебните занятия за всички класове ще се проведат във втора смяна. Промените в последователността на часовете и промени в кабинетите, в който провеждат учебните часове ще видите на информационното табло на първи етаж.

От 31.05.2022 г. (вторник) до 03.06.2022 г. (петък) учебните занятия ще се провеждат при следните смени:
I смяна – ХI а, б, в, г, д клас;
II смяна – VIII а, б, в, г клас, IX а, б, в, г клас и X а, б, в, г клас.

Директор: /Снежана Танева/