Страници

Промени в седмичното разписание

Промени в седмичното разписание
Уважаеми ученици и учители,

В понеделник 13 юни 2022 г. учебните занятия ще се провеждат за всички учениците в първа смяна, във връзка с подготовка на сградата за провеждане на НВО по Български език и литература за учениците от Х клас на 14.06.2022 г. (вторник). Промените в последователността на часовете и промени в кабинетите, в който ще се провеждат учебните часове ще видите на информационното табло на първи етаж.

Вторник 14.06.2022 г. ще бъде неучебен за учениците от VIII, IX и XI клас.

Учебните занятия ще се възобновят в сряда 15 юни 2022 г. Учебните занятия за всички ученици ще се проведат в първа смяна, във връзка с подготовка на сградата за провеждане на НВО по Математика за учениците от Х клас на 16.06.2022 г. (четвъртък). Промените в последователността на часовете и промени в кабинетите, в който ще се провеждат учебните часове ще видите на информационното табло на първи етаж.

Четвъртък 16.06.2022 г. ще бъде неучебен за учениците от VIII, IX и XI клас.

Учебните занятия ще се възобновят в петък 17 юни 2022 г. при двусменен режим.

Във връзка с провеждане на НВО по Български език и литература на 14.06.2022 г. (вторник) и на НВО по Математика на 16.06.2022 г. (четвъртък) учениците от Х клас трябва да се явят в двора на училището в 08:00 часа за провеждане на изпита.