Страници

Допълнителен подбор на ученици по проект Еразъм +

Допълнителен подбор на ученици по проект Еразъм +
Уважаеми ученици,

Във връзка с реализиране на проекттема „Развитие на професионални знания и умения в областта на дигиталната икономика“ по програма Еразъм+ стартира процедура по допълнителен подбор на ученици за участие в проекта. Проектът е свързан с провеждане на професионален стаж на ученици в гр. Брага, Португалия в периода 27.07.2022 г. – 11.08.2022 г. Учениците, които желаят да участват в допълнителния подбор трябва да подадат заявление, придружено със CV, мотивационно писмо и декларация за информирано съгласие в канцеларията на гимназията в срок до 15.06.2022 г.

Информация и документи за кандидатстване по проект на тема „Развитие на професионални знания и умения в областта на дигиталната икономика“ по програма Еразъм+ може да намерите в сайта на гимназията в рубрика Проекти / АКТИВНИ ПРОЕКТИ