Страници

Промяна в седмичното разписание за 28.06. и 30.06.2022 г.

Промяна в седмичното разписание за 28.06. и 30.06.2022 г.
Уважаеми ученици и родители,
  • На 28 юни (вторник) и 30 юни 2022 г. (четвъртък) седмичното разписание е променено, както следва: ЛИНК
  • На 30.06.2022 г. учениците от VIII, IX, X и XI клас ще проведат учебни занятия само първа смяна от 7:30 часа с продължителност на учебните часове – 30 минути.
Промените са оповестени на таблото със седмичното разписание на I етаж на гимназията и сайта на училището.