Страници

Държавен план-прием в VIII клас за учебната 2022/2023 г.

Държавен план-прием в VIII клас за учебната 2022/2023 г.
Утвърден държавен план-прием в VIII клас за учебната 2022/2023 година в Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“, град Стара Загора.