Страници

На вниманието на дванадесетокласниците

На вниманието на дванадесетокласниците
при Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“
Информираме своите зрелостници за тяхното законово задължение за плащане на здравните вноски през летните месеци до началото на академичната учебна година за приетите редовно обучение в университет или до наемането от работодател, който ще поеме здравното им осигуряване.   
Считаме, че би било полезно за тях  да направят справка за актуалния си здравноосигурителен статус – информация за това се съдържа на официалната интернет страница на НАП.
 
Официални канали за връзка с НАП: