Страници

Записване на приетите кандидати

РАБОТНО ВРЕМЕ НА КОМИСИЯТА
по записване на приетите кандидати на II етап на класиране
1. На 21.07.2022 г. от 8:00 до 18:00 часа
2. На 22.07.2022 г. от 8:00 до 17:00 часа

В кабинет 105 вход от двора на училището