Страници

Образователен форум за обмен на педагогически практики в сферата на ПОО

Образователен форум за обмен на педагогически практики в сферата на ПОО
На 24.02.2023 година в гр. Стара Загора се проведе първия по рода си образователен форум в Югоизточна България за обмен на педагогически практики в сферата на ПОО. Организатор на събитието е РУО – Стара Загора, а домакин бе Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“.

На този форум три професионални гимназии от Стара Загора – Търговска гимназия, ПГСАГ и ПГЕТ споделиха с учители и експерти от град Хасково, Ямбол и Сливен работещи педагогически практики, подходи и иновации за мотивиране и ангажиране на учениците и за постигане на високи резултати в образователния процес. Колегите от Търговска гимназия представиха на вниманието на гостите три интердисциплинарни уроци:
  1. Урок по Финанси и Бизнес английски език на тема „Подоходно облагане на физически лица“
  2. Урок по Учебна практика – Икономика и управление на предприятията и Бизнес немски език на тема „Подбор на персонал“
  3. Урок по Учебна практика – Работа в учебно предприятие на тема „Преобразуване на търговско дружество“
Тези уроци бяха изнесени в двата специализирани Учебно тренировъчни центъра, където учениците пресъздават реални икономически ситуации, като договарят и сключват сделки с други учебни предприятия в страната и чужбина, комуникират както на български, така и на английски и немски език и усвояват умения и компетентности за работа в реална работна среда.

Този форум ни предостави възможност да споделим добри педагогически практики, да обменим идеи и успешни проекти, за да продължим да създаваме мислещи, търсещи и можещи млади хора за пазара на труда.