Страници

Акценти от образователния форум за обмен на педагогически практики, проведен в Търговска гимназия

Акценти от образователния форум за обмен на педагогически практики,
проведен в Търговска гимназия
На 24.02.2023 г. в гр. Стара Загора се проведе първият по рода си образователен форум в Югоизточна България за обмен на педагогически практики в сферата на ПОО. Домакинът Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“ – Стара Загора прие учители и експерти от град Хасково, Ямбол и Сливен. Те присъстваха на три урока, послужили за споделяне на педагогически практики, подходи и иновации за мотивиране и ангажиране на учениците и за постигане на високи резултати в образователния процес.

Кадри от откриването на образователния форум:

За доброто настроение на гостите се погрижиха рок групата, вокалната група и мажоретния състав към Търговска гимназия:


Акценти от интердисциплинарен урок по финанси и бизнес английски език на тема „Подоходно облагане на физически лица“, изнесен от г-жа Пенка Коева – главен учител по Финанси и г-жа Зл. Тодорова – старши учител по английски език:

Запечатани мигове от интердисциплинарния урок по Учебна практика – икономика и управление на предприятията и бизнес немски език на тема „Подбор на персонал“, изнесен от г-жа Г. Димитрова – старши учител по икономически дисциплини и г-жа К. Дойчева – старши учител по немски език:

Ключови моменти от интердисциплинарен урок по Учебна практика – работа в учебно предприятие на тема „Преобразуване на търговско дружество“, изнесен от г-жа Ж. Цветанова – старши учител по икономически дисциплини; г-жа Пл. Пенева – учител по икономически дисциплини и г-н Атанас Дианов – старши учител по Счетоводство:

Образователният форум бе закрит, оставяйки у участниците в него положителни емоции и разменен ползотворен опит: