Страници

Родителска среща

Родителска среща
Уважаеми родители,

На 23.03.2023 г. (вторник) от 17:45 часа ще се проведе родителска среща с родителите на учениците от  XII клас.

Директор: / Сн. Танева/