Страници

Ден на европейските автори

Ден на европейските автори
Във връзка с инициатива на Европейската комисия под надслов „Денят на европейските автори“, в Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“, гр. Стара Загора, се проведе среща с г-н Йордан Пеев, изявен старозагорски поет и писател.
Инициативата е нова, нейното първо издание е с официална дата през месец март 2023г. Ръководена е от г-жа Мария Габриел, комисар по иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж. Основна цел на инициативата е да се насърчи четенето сред младото поколение и едновременно с това да се популяризира европейската литература.
На събитието присъстваха г-жа Танева – директор на училището, г-жа Яръкова – заместник-директор, както и учениците от VIII„в“ клас с класен ръководител г-жа Димитрова, X „в“ клас с класен ръководител г-н Донев и X „г“ клас с класен ръководител г-жа Тодорова.
На срещата учениците се запознаха с част от творчеството на г-н Йордан Пеев, който прочете откъси от няколко свои стихосбирки, като заедно с това сподели и интересни факти от съвместната му работа с други изявени писатели и творци. За учениците срещата беше интересна и вълнуваща и те си пожелаха за в бъдеще да имат възможността да участват в повече подобни инициативи.