Страници

Ден на отворените врати в Търговска гимназия

Ден на отворените врати в Търговска гимназия
УВАЖАЕМА СЕДМОКЛАСТНИЦИ,

Ръководството на Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“, град Стара Загора има удоволствието да покани Вас и вашите родители да посетите в Деня на отворените врати Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“, град Стара Загора на 17.05.2023 г. (сряда) от 14:30 до 16:30 часа.

Денят на отворените врати има за цел да предостави информация относно специалностите и професиите, изучавани в Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“, град Стара Загора и последващата реализация на завършващите образованието си ученици.

Подготвена е програма, която включва:
  • представяне на специалностите и професиите, по които се обучават учениците в училището през учебната 2023/2024 година;
  • разглеждане на материалната база на гимназията;
  • получаване на информация за извънкласните занимания на учениците;
  • среща с педагогическите специалисти и ученици на гимназията.

Нашата покана е насочена към Вас, учениците завършващи VІІ клас през учебната 2023/2024 г. и Вашите родители, на които предстои важен, отговорен и информиран избор за бъдещата професионална и личностна реализация.

С УВАЖЕНИЕ:
    СНЕЖАНА ТАНЕВА
    ДИРЕКТОР НА
    ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ
    „КНЯЗ СИМЕОН ТЪРНОВСКИ”
    ГР. СТАРА ЗАГОРА