Страници

График ЗДИППК

График ЗДИППК
ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ на Задължителни държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – сесия май 2023 г.