Страници

Родителска среща

Родителска среща
Уважаеми родители,

Родителските срещи за началото на учебната 2023/2024 година ще се проведат по следния график:
  1. На 18.09.2023 г. / понеделник/ от 17.30 ч. родителска среща с родителите  на учениците от   VIII клас;
  2. На 18.09.2023 г. / понеделник/ от 18.00 ч. родителска среща с родителите  на учениците от   IX, X и  XI клас;
  3. На 19.09.2023 г. /вторник/ от 17.30 ч. родителска среща с родителите  на учениците от   XII клас.
С УВАЖЕНИЕ:
            СНЕЖАНА ТАНЕВА
            ДИРЕКТОР НА
            ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ „КНЯЗ СИМЕОН ТЪРНОВСКИ“
            ГР. СТАРА ЗАГОРА